Aktualno


 Spremljajte nas na FB

  O društvu

O društvu

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki se bori za boljši položaj živali. Prizadeva si za uveljavljanje pravic živali v Ustavi Republike Slovenije in predpisih ter v praksi tako, da bi lahko živali živele življenje, ki je primerno njihovi vrsti, svobodno in v miru ter brez strahu, da jih bo kdo preganjal, mučil ali ubil. Društvo si prizadeva za zaščito živali na vseh področjih družbenega življenja.

Namen in cilje društvo uresničuje z izvajanjem zlasti naslednjih nalog:
- prizadevanje za odpravo sedanjega stanja, ko človek uporablja živali za svoje potrebe
- prizadevanje za širitev zavesti o enosti človeka, živali in narave
- prizadevanje za odpravo živinoreje
- prizadevanje za pravno priznanje pravic živali
- prizadevanje za odpravo lova
- prizadevanje za odpravo poskusov na živalih
- informiranje javnosti o slabem položaju živali
- informiranje javnosti o škodljivosti mesne prehrane
- prizadevanje za odpravo kakršnegakoli mučenja živali
- izobraževanje glede zaščite živali.

Društvo šteje sedaj okoli 500 članov, ustanovljeno pa je bilo v letu 2002.

Več o društvu tudi v
statutu.
Statut je v fazi prenavljanja. Nov statut društva bo sprejet na občnem zboru v marcu 2019.
S tem ne izgubite ničesar, saj sicer ta denar ostane državi
Prispevajte sredstva in pomagajte živalim
Včlanite se v društvo in pomagajte živalim
Naročite se na brezplačne
e-novice društva!

Odjava