Aktualno


  Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Arhiv varuha pravic živali

Varuh pravic živali vlaga številne pobude ter proteste, katerih cilj je izboljšanje življenja živali v Sloveniji.
Osnutki letnih lovskih načrtov za leto 2012 za lovsko upravljavska območja (06-04-12)
Prijava zaradi suma storitve korupcije pri sprejemanju akta o odstrelu medvedov in volkov (28-12-11)
Prijava zaradi pretepa psa in uporabe električnih ovratnic (28-12-11)
Vlada RS - pripombe glede ustanovitve Krajinskega parka Radensko polje (31-12-09)
Upravna enota Ljubljana - zahteva za vstop v postopek in priznanje statusa str. udelženca (24-12-09)
MNZ - predlog v zvezi s službenimi policijskimi psi (23-12-09)
VURS - sprememba vloge Strokovnega sveta za zaščito živali (20-12-09)
Pritožba zoper sklep UE Postojna o zavrnitvi priznanja statusa stranskega udeleženca (19-12-09)
Odgovor VURSU v zvezi z usmrtitvijo enodnevnih pisčancev (26-11-09)
Predlog za okrepitev položaja Strokovnega sveta za zaščito živali (25-11-09)
Kinološka zveza Slovenije - predlog v zvezi z razstavami psov (18-11-09)
Pobuda za odpravo prodaje hišnih živali (15-11-09)
Predlog za spremembo Odredbe o bivalnih razmerah in oskrbi prostoživečih živali v ujetništvu (09-11-09)
Obvestilo o sumu nepravilnih ravnanj z živalmi na razstavah (05-11-09)
MKGP - predlog za prepoved usmrtitve odvečnih enodnevnih piščancev (31-10-09)
Predlog za spremembo Pravilnika o identifikaciji in registraciji kopitarjev - prepoved žigosanja (26-10-09)
Upravna enota Celje - stališče v zvezi z razstavo eksotičnih živali (20-10-09)
Predlog Veterinarski upravi RS v zvezi z razstavami psov (19-10-09)
Predlog in pripombe k osnutku Uredbe o Regijskem parku Kamniško-savinjske Alpe (16-10-09)
Prijava suma nepravilnosti pri lovu rib (30-09-09)
Prijava nepravilnih ravnanj (28-09-09)
Stališče v zvezi z izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve »Kasaške dirke«, ki jo organizira Kasaški klub Ljutomer (27-09-09)
Pobuda v zvezi s prisilno držo konj (25-09-09)
Stališče v upravnem postopku v zvezi z razstavo psov CACIB Celje in CACIB Celeia (20-09-09)
Predlog in in pripombe k osnutku Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje (10-09-09)
Prijava suma kršitve ZZZiv v zvezi z ribami (30-08-09)
Predlog Zavodu za ribištvo Slovenije v zvezi z ribolovom po sistemu “ujemi in izpusti” (29-08-09)
Odgovor na odgovor MKGP glede novega Pravilnika o zaščiti hišnih živali (27-08-09)
Zahteva za pojasnilo glede 8. točke zapisnika 12. seje strokovnega sveta za zaščito živali dne 25.3.2009 (26-08-09)
Odgovor MKGP-ju glede obveznega izpusta živali (25-08-09)
Urgenca VURS-u v zvezi s predlogom glede obrednega klanja (31-07-09)
Pobuda Svetu za varstvo okolja RS za odpravo masovne živinoreje kot ukrepom varstva okolja (31-07-09)
Odgovor Vladi RS glede odgovora na pobudo za prepoved športnega in kratkočasnega ribolova (30-07-09)
Predlog za spremembo pravilnika o reji živali glede uporabe električne napetosti (30-07-09)
Stališče v zvezi s tekmo konjev v vzdržljivostnem jahanju (23-07-09)
Vloga za ogled klavnice v Šentjurju (20-07-09)
Vloga za ogled klavnice v Šentjurju (20-07-09)
Pripombe in predlogi v zvezi s strategijo upravljanja z volkovi (16-06-09)
Predlog dopolnitve uredbe o krajinskem parku Radensko polje (03-06-09)
Pripombe v zvezi s predlogom novega pravilnika o zaščiti hišnih živali (20-05-09)
Pobuda v zvezi s kasaškimi dirkami (15-05-09)
Pobuda ustavnemu sodišču za presojo ustavnosti in zakonitosti odstrela medvedov in volkov (30-04-09)
Predlog vladi za prepoved športnega in kratkočasnega ribolova (28-04-09)
Predlog za spremembo pravilnika o zaščiti rejnih živali (26-04-09)
Pripombe in predlogi k osnutku pravilnika o odvzemu medvedov in volkov (02-04-09)
Pripombe na osnutek letnega lovskega načrta za LOU Celje (20-03-09)
Poziv strokovnemu svetu za zaščito živali glede obrednega klanja (12-03-09)
Ustavna pobuda za presojo 26.b člena Zakona o zaščiti živali (26-02-09)
Razna stališča glede sodelovanja živali na prireditvah v letu 2009 (18-02-09)
Ustavna pobuda za presojo dela 25. člena ZZZiv (28-01-09)
Predlog Vladi RS za spremembo 34. člena Zakona o zaščiti živali (27-01-09)
Pripombe na Strokovno mnenje ZGS za odstrel velikih zveri v letu 2009 (22-01-09)
Pritožba v zvezi z dovoljenjem UE Ljubljana (21-01-09)
Prijava VURS-u zaradi nepravilnosti na razstavi psov (20-01-09)
Vstopi v upravne postopke v letu 2009 (15-01-09)
UE Ljubljana - zahteva za vstop v upravni postopek (22-12-08)
ARSO - pritožba zoper sklep o zavrnitvi zahteve za vstop v postopek (18-12-08)
Pobuda za spremembo katoliškega nauka in preklic izobčenja (12-12-08)
Zahteve za informacije javnega značaja (12-12-08)
VURS - zahteva za vstop v postopek izdaje dovoljenja za poskuse na živalih (11-12-08)
ARSO - pritožba zaradi zavrnitve zahteve za vstop v postopek izdaje dovoljenja za odstrel (11-12-08)
Poziv vladi za izboljšanje zaščite živali (30-11-08)
ARSO - zahteva za vstop v postopek in priznanje statusa stranskega udeleženca (30-11-08)
Prijava suma mučenja živali v resničnostnem šou Kmetija (2) (19-11-08)
Zahteva za prepoved izdaje povprejšnjih soglasij za cirkuse (18-11-08)
Pobuda za presojo ustavnosti in zakonitosti Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (18-11-08)
VURS - zahteva za vstop v postopek izdaje dovoljenja za poskuse na živalih (18-11-08)
Prijava suma mučenja živali v resničnostnem šou Kmetija (3) (07-11-08)
Prijava zaradi suma kršitve Zakona o medijih (2) (07-11-08)
ZD Ljubljana - zahteva za posredovanje informacij (03-11-08)
Upravna enota Lendava - sodelovanje v postopku izdaje dovoljenja za razstavo malih živali (03-11-08)
Prijava veterinarski inšpekciji zaradi kršitev na sejmu v Gornji Radgoni (27-10-08)
Prijava zaradi suma kršitve Zakona o medijih (1) (27-10-08)
Prijava suma mučenja živali v resničnostnem šou Kmetija (1) (27-10-08)
VURS - zahteva za vstop v postopek izdaje dovoljenja za poskuse na živalih (14-10-08)
UE Kranj - zahteva za vstop in stališče do agility dirke psov (06-10-08)
Mnenje in predlogi v zvezi s Pravilnikom o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (29-09-08)
Zavrnitev zahteve za vstop v postopek izdaje dovoljenja za poskuse na živalih (19-09-08)
Pripombe v zvezi z osnutkom spremembe uredbe o zavarovanih živalskih vrstah (30-08-08)
Kazenska ovadba zaradi mučenja živali na Dolenjskem (30-08-08)
Nova kazenska ovadba zaradi mučenja medvedjih mladičev v letu 2007 (30-08-08)
Prijava neustreznih bivalnih pogojev medvedov v ujetništvu (31-07-08)
Pobuda za presojo ustavnosti lovskih načrtov za leto 2008 (30-07-08)
Pobuda za odpravo masovne živinoreje v EU (07-07-08)
Pobuda za nemesno prehranjevanje v okviru evropske komisije in drugih organov EU (25-05-08)
Pobuda policiji v zvezi s kasaškimi dirkami (15-05-08)
Pripombe k osnutku letnega lovskega načrta IX. LUO za 2008 (26-03-08)
Pripombe k osnutku letnega načrta XIII. LUO za leto 2008 (19-03-08)
Pobuda za ustavno presojo pravilnika o odstrelu medvedov za leto 2008 (12-03-08)
Pripombe na Strokovno mnenje ZGS za odstrel medvedov v letu 2008 (29-01-08)
Odgovor na poziv Ustavnega sodišča RS v zadevi U-I-97/07 (odstrel medvedov) (28-01-08)
Pobuda vladi v zvezi s prehranjevanjem v času slovenskega predsedovanja EU (14-01-08)
Pripombe glede strategije ohranjanja in trajnostnega upravljanja z volkom (08-01-08)
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti dolgoročnih lovskih načrtov 2007-2026 (28-12-07)
Pobuda za ustavno presojo lovskih načrtov za leto 2007 (27-12-07)
Poziv VURS-u na okrepljeno kontrolo v času kolin in uporabe petard (17-12-07)
Dopolnitev kazenske ovadbe glede zakola prašišča v resničnostnem šou Kmetija (11-12-07)
Prijava medijskemu inšpektorju v zvezi s resničnostnim šovom Kmetija (11-12-07)
Predlog VURS-u, da ukrepa v primeru lova na polhe (29-11-07)
Predlog okoljski inšpekciji za ukrepanje v zvezi s polhi (29-11-07)
Predlog vladi za odpravo lovne dobe za navadne polhe (28-11-07)
Poziv nekaterim županom k odpravi lova na polhe (28-11-07)
Prijava VURS-u zaradi nepravilnosti na razstavi živali (25-11-07)
Kazenska ovadba zaradi klanja prašiča v šovu Kmetija (14-11-07)
Prijava VURS-u zaradi klanja prašiča v šovu Kmetija (14-11-07)
Kazenska ovadba zaradi mučenja medvedjih mladičev (21-04-07)
Pobuda za presojo ustavnosti in zakonitosti odstrela medvedov za leto 2007 (10-04-07)
Prijava oz. pritožba Evropski komisiji zaradi odstrela medvedov v letu 2007 (10-04-07)
Prijava suma korupcije v zvezi z medvedi Komisiji za preprečevanje korupcije (08-04-07)
Prijava na VURS zaradi nezakonitega ravnanja s psom (28-03-07)
Odgovor na navedbe MOP-a glede ustavne pobude (08-03-07)
Pripombe in predlogi k akcijskem načrtu upravljanja z medvom in strategiji upravljanja z volkom (14-01-07)
Dopolnitev prijave VURS-u glede zakola prašiča v resničnostnem šou Kmetija (11-01-07)
Predlog za opustitev poskusov na živalih na Univerzi v Ljubljani (26-12-06)
Predlog za prenehanje predstavljanja lova na osnovnih šolah (29-09-06)
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti dveh aktov v zvezi z medvedi (28-09-06)
Pripombe v zvezi s predlogom sprememb ZZZiv (04-09-06)
Pripombe v zvezi z novim zakonom o Triglavskem narodnem parku (30-04-06)
Predlog vladi glede spremembe 31. člena ZZZiv (14-04-06)
Pobuda za prepoved uvoza tjulnjevih kož ter uporabe in prometa z njimi (23-03-06)
Pripombe na osnutek Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (09-03-06)
Prijava na upravno inšpekcijo zaradi suma ravnanja v nasprotju z ZUP-om (19-12-05)
S tem ne izgubite ničesar, saj sicer ta denar ostane državi
Prispevajte sredstva in pomagajte živalim
Včlanite se v društvo in pomagajte živalim
Naročite se na brezplačne
e-novice društva!

Odjava