Aktualno


 Spremljajte nas na FB

  Teme

Rjavi medved v Sloveniji

Vrsta Rjavi medved je zaradi svoje ogroženosti zavarovana tako s slovenskimi predpisi, npr. Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah kot tudi mednarodnimi pravnimi akti (Habitatno direktivo in Bernsko konvencijo). Ne glede na to pa v Sloveniji država vsako leto odredi odstrel večjega števila medvedov, saj naj bi jih bilo preveč, zaradi česar so nevarni za ljudi in povzročajo škodo - tako namreč trdi država. Minister za okolje in prostor je za leto 2007, enako kot za leto 2006, odredil odstrel 100 medvedov. V zadnjih letih so lovci v Sloveniji pobili okoli 500 medvedov, vse po nalogu Republike Slovenije.

Poleg vseh akcij, ki jih je društvo v zvezi s pomorom medvedov izvedlo v javnosti, kot npr. protestni shod, protestna pisma, obveščanje tuje javnosti, ... je povzelo korake tudi na pravnem področju, saj je pomor medvedov ne samo neetičen in škodljiv za Slovenijo, temveč tudi nezakonit in protiustaven. Zato je društvo preko varuha pravic živali v letu 2007, kot tudi v letu 2006, vložilo na pristojne organe nekaj vlog oz. pobud, da bi se preprečil pomor medvedov.

Tako je za leto 2006 in 2007 vložilo na Ustavno sodišče Slovenije pobudi za presojo ustavnosti in zakonitosti nekaterih določb Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavi medved iz narave. Obe pobudi je navedeno sodišče sprejelo in bo o njiju odločalo prednostno, za leto 2007 celo absolutno prednostno.

Društvo je preko varuha pravic živali o pomoru medvedov v letu 2006 in 2007 obvestilo tudi generalni direktorat za okolje Evropske komisije, ki je vlogo glede pomora v letu 2006 smatralo za pritožbo in zoper Slovenijo začelo s pritožbenim postopkom. Glede pritožbe za leto 2007 še nismo dobili odgovora.

Ker je pri odstrelu medvedov mnogo nezakonitosti, ki bi lahko bile povezane tudi s korupcijo, je bila prijava zaradi suma korupcije vložena tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije.

Društvo je preko varuha pravic živali vložilo tudi kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali. Gre za znani primer mučenja medvedjih mladičev v bližini vasi Ponikve v občini Cerknica, ko je intervencijska skupina dva medvedja mladiča uporabila za živo vabo, da bi privabili njuno mater in jo ubili.

  Več o tej temi:

Pritožba Evropski komisiji 2007
Pritožba Evropski komisiji 2006 (čistopis)
Prijava Komisiji za preprečevanje korupcije
Pobuda na ustavno sodišče 2007
Pobuda na ustavno sodišče 2006 (čistopis)
Odgovor na odgovor MOP-a EU
Odgovor MOP-u glede pobude za US 2006
Kazenska ovadba medvedji mladiči (čistopis)
US sklep o sprejemu pobude medvedi (17-12-2006)
S tem ne izgubite ničesar, saj sicer ta denar ostane državi
Prispevajte sredstva in pomagajte živalim
Včlanite se v društvo in pomagajte živalim
Naročite se na brezplačne
e-novice društva!

Odjava