Aktualno


 Spremljajte nas na FB

  Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Državni zbor je sprejel novelo zakona o zaščiti živali!

DZ je 7. marca sprejel novelo zakona o zaščiti živali, potrebno predvsem zaradi uskladitve z evropsko direktivo glede zaščite živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene.

Novela zakona določa bolj restriktivne ukrepe pri laboratorijskih poskusih na živalih. Po novem bo treba za vsako dejanje, ki se opravi na živalih oz. na živalskem tkivu, pridobiti predhodno soglasje posebne etične komisije.

Kljub pritiskom nekaterih verskih skupnosti bo zakol živali brez predhodnega omamljanja po novem prepovedan, s čimer bo slovenska ureditev tega področja strožja kot pa v EU.

Na predlog nevladnih organizacij so v zakon zapisali prepoved reje in lov živali zgolj zaradi pridobivanja kožuhov.

Za nevarnega bo po novem veljal tudi napadalen pes in tisti, ki ogroža okolico zaradi svoje neobvladljivosti. Skrbnik živali pomeni osebo, ki odgovarja za žival in ni nujno njen lastnik.

Občinski redarji bodo v primeru odkritega prekrška na javni površini dobili pristojnost ustreznega ukrepanja. Poleg tega se bo izboljšal zajem podatkov za vodenje centralnega registra psov - obvezen bo vnos podatka o izvoru psa, s čimer se želi preprečiti nezakonit promet z živalmi.

Poslej bodo prepovedani tudi cirkusi in podobne prireditve, v katerih nastopajo prostoživeče živali. (STA)
S tem ne izgubite ničesar, saj sicer ta denar ostane državi
Prispevajte sredstva in pomagajte živalim
Včlanite se v društvo in pomagajte živalim
Naročite se na brezplačne
e-novice društva!

Odjava