Aktualno


 Spremljajte nas na FB

  Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Lastnik zemljišča v Nemčiji sme prepovedati lov

Odločitev evropskega sodišča za človekove pravice v tožbi proti Nemčiji

Evropsko sodišče za človekove pravice je 26. junija objavilo sodbo velikega senata v tožbi 9300/07 proti Zvezni republiki Nemčiji, ki jo je sprožil odvetnik Günter Hermann. Kot lastnik posestva je po nemški zakonodaji avtomatsko in proti svoji volji član lovske družine in mora na svoji zemlji dovoliti lov. Iz tega so, zanimivo, izvzeti le največji veleposestniki. Sodišče se je strinjalo z njim, da mora imeti lastnik pravico prepovedati lov. Hermann je pred tem tožil državo pred nemškim ustavnim sodiščem, ki pa je podleglo vplivu lovskega lobija. Sodišče v Strassburgu je po petih letih vendarle odločilo, da je nemška zakonodaja v tem delu v nasprotju s Konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Od 17 sodnikov so proti glasovali le sodniki iz Nemčije, Srbije in z Islandije.

S tem je sodišče sledilo svojim odločitvam v prejšnjih tožbah. Francoski lastniki zemljišč so pravico prepovedati lov na evropskem sodišču za človekove pravice dosegli že leta 1999. Lastniki zemljišč iz Luksemburga so bili uspešni leta 2007. Glede na to, da je sodišče presodilo enako v vseh dosedanjih tožbah, je tudi morebitna tožba slovenskih lastnikov zemljišč proti Sloveniji obsojena na uspeh. Postavlja se vprašanje, ali bo Državni zbor proaktivno spremenil določbe Zakona o divjadi in lovstvu, Zakona o gozdovih in Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki silijo lastnike zemljišč, da trpijo lov na svoji zemlji, ali pa bo država počakal na tožbo in zapravljala denar davkoplačevalcev za obrambo, ki nima možnosti za uspeh, le zato, da bi podpirala interese lovskega lobija. Predsednica komisije državnega zbora za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Tamara Vonta je za Osvoboditev živali povedala, da podpira takšno rešitev in si bo prizadevala za ustrezno spremembo zakonodaje. Ministrstva za kmetijstvo pa med drugim meni, da bodo ob uveljavitvi te spremembe ostali lastniki zemljišč zase zahtevali lovno pravico, lovske družine pa bodo zahtevale spremembo svojih koncesijskih pogodb in izpostavile problematiko plačevanja odškodnin na posevkih. Celoten odgovor ministrstva je objavljen na spletni strani www.osvoboditev-zivali.org skupaj s komentarjem Društva za osvoboditev živali in njihove pravice.
S tem ne izgubite ničesar, saj sicer ta denar ostane državi
Prispevajte sredstva in pomagajte živalim
Včlanite se v društvo in pomagajte živalim
Naročite se na brezplačne
e-novice društva!

Odjava