Aktualno


  Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Vabilo na tiskovno konferenco

V pripravi je Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, ki naj pripravi strokovne podlage za preoblikovanje in dograjevanje sistema vzgoje in izobraževanja. Menimo, da bi vzgoja in izobraževanje morala obsegati tudi zaščito živali, kajti sedanji odnos ljudi oz. družbe do živali ni dober in bi ga bilo potrebno spremeniti. Z zaščito živali bi bilo potrebno začeti že v družinah in nadaljevati v vrtcih in šolah. Zato smo v okviru javne razprave podali predlog, da se v vzgojo in izbraževanje v vrtcih in šolah kot posebna kategorija uvrsti tudi zaščita živali, ki naj postane ena izmed temeljnih vrednot v tem procesu ter naj vzgaja in izobražuje otroke in mladostnike v smeri odgovornega in pravičnega odnosa do živali. Ni namreč za pozabiti, da so živali živa bitja, ki imajo čustva, občutke, ki čutijo trpljenje, veselje, veliko jih ima tudi družine - imajo torej svojo osebnost, kar dokazujejo tudi znanstveniki.

V javni razpravi pa so tudi spremembe Zakona o osnovni šoli. Sedaj veljavni zakon določa, da osnovna šola organizira za vse učence vsaj en obrok hrane dnevno. Menimo, da je potrebno, da osnovna šola zagotovi učencem tudi vegetarijansko prehrano, vključno z vegansko. Vedno več je namreč otrok, ki so vegetarijanci ali vegani in v šolah nimajo zagotovljene prehrane, ki ustreza njihovim prehranskim navadam. S tem so v neenakopravnem položaju s tistimi učenci, ki imajo zagotovljeno prehrano v skladu s svojimi prehranskimi navadami, to je s tistimi, ki uživajo meso in druge. To pa tudi z vidika razvoja otrok ni dobro, saj takšni otroci ne dobijo tistega, kar je potrebno za njihov razvoj. Zato je sedanja situacija, ko šola ni dolžna zagotoviti vegetarijanske oz. veganske prehrane za te otroke lahko celo škodljiva. Nenazadnje je potrebno poudariti tudi to, da je strokovno dokazano, da je vegetarijanska prehrana, vključno z vegansko, primerna za vse starostne skupine, tudi za učence, in da je celo bolj zdrava od mešane prehrane. Znano je tudi, da je meso skupaj z drugimi živili živalskega izvora rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni, masovna živinoreja kot vir teh živil pa izjemno okoljsko in podnebno škodljiva. Da ne omenjamo tudi grozot in trpljenja živali v tej reji. Zato smo Ministrstvu za šolstvo in šport predlagali, da se v omenjeni zakon vnese tudi določba, da mora osnovna šola zagotoviti učencem tudi vegetarijansko in vegansko prehrano.Na tiskovni konferenci, ki bo:

v četrtek,12.5.2011 ob 12.00 uri
v prostorih podjetja TV studio7, Celovška cesta 87, Ljubljanavam želimo predstaviti omenjena predloga.

Navedeno problematiko bo predstavil Vlado Began, varuh pravic živali pri društvu.

Prisrčno vabljeni!

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice:
Zanj Stanko Valpatič, predsednikPrilogi:

- Pripombe in predlogi za Belo knjigo
- Predlog za spremembo Zakona o osnovni šoli

S tem ne izgubite ničesar, saj sicer ta denar ostane državi
Prispevajte sredstva in pomagajte živalim
Včlanite se v društvo in pomagajte živalim
Naročite se na brezplačne
e-novice društva!

Odjava