Aktualno


  Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Neurejene razmere na živinskih farmah

Inšpekcijske službe še vedno ne uveljavljajo zakonskih določil

Novembra bo minilo deset let od sprejetja Zakona o zaščiti živali (ZZZiv), ki v 7. členu določa, da morajo rejci živalim zagotoviti svobodo gibanja in dovolj prostora v ogradah. Velike industrijske farme pa imajo živali še vedno zaprte v tesnih prostorih in jim ne omogočajo izhoda in prostega gibanja. Vse je podrejeno maksimiranju dobička. Zato je društvo za osvoboditev živali in njihove pravice naslovilo na ministra za kmetijstvo javni poziv, da se razmere uredijo in da, se rejnim živalim zagotovi redne izpuste na prostor izven zaprtih objektov ter se jim tako po desetih letih končno zagotovi z zakonom zagotovljene pravice do prostega gibanja. Minister na poziv ni odgovoril, oglasila pa se je direktorica Veterinarske uprave (VURS) dr. Vida Čadonič Špelič.
V svojem dopisu direktorica VURS sicer ni zanikala zakonske obveze, ki bi jo morali prenesti tudi v podzakonske akte, vendar bi po njenem višji standardi v reji živali negativno vplivali na prost pretok blaga znotraj EU in na konkurenčnost živinskih farm v Sloveniji. Odgovor je najmanj nenavaden. Delavci v Nemčiji so bolj zaščiteni kot delavci v Romuniji, pa to ne krši pravil EU o prostem pretoku blaga, zato ni jasno, kako bi jih kršili višji standardi v reji živali v Sloveniji. Prav tako ni jasno, zakaj je skrb za konkurenčnost omejena na množično živinorejo. Celotno slovensko gospodarstvo je nekonkurenčno zaradi izredno visokih davčnih bremen, pa to državnih organov ne skrbi. Zakaj je potem takšna skrb namenjena podjetjem, kot je Perutnina Ptuj, ki je samo v letu 2007 od države prejela skoraj 2,7 milijona eurov subvencij? Zakaj VURS ne skrbi konkurenčnost manjših rejcev, ki izpolnjujejo zakonska določila in se morajo boriti z nelojalno konkurenco velikih farm, ki jim VURS gleda skozi prste? Po mnenju društva je naloga veterinarjev skrb za zdravje živali in nadzor nad izpolnjevanjem zakonskih določil, ne bilanca uspeha zasebnih korporacij. Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice pričakuje, da bo minister za kmetijstvo poskrbel, da se bodo po desetih letih zakonska določila končno uveljavila tudi v praksi.

P.S. Celotno besedilo pobude je objavljeno na spletni strani društva http://www.osvoboditev-zivali.org/index.php?pnm=03633

Lep pozdrav!

Stanko Valpatič, predsednik

Priloga:
- odgovor VURS


S tem ne izgubite ničesar, saj sicer ta denar ostane državi
Prispevajte sredstva in pomagajte živalim
Včlanite se v društvo in pomagajte živalim
Naročite se na brezplačne
e-novice društva!

Odjava