Aktualno


 Spremljajte nas na FB

  Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Vabilo na tiskovno konferenco o vegetarijanski hrani v vrtcih in šolah

Pred časom je v javnosti odmeval primer vegetarijanske deklice, katero so proti njeni volji vzgojiteljice v šoli posiljevale z mesom ter jo celo kaznovale, ker ga ni želela jesti.

Presenetljivo in šokantno je dejstvo, da razlogi za takšno ravnanje niso (samo) v neusposobljenosti in predsodkih posameznikov, ampak temeljijo na uradnih navodilih in smernicah Republike Slovenije. Razloge za takšno ravnanje namreč najdemo v prehranskih smernicah, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravstvo RS. V dokumentu "Praktikum zdravega prehranjevanja za dijake v vzgojno izobraževalnih ustanovah", ki služi kot navodilo za prehranjevanje v šolah in vrtcih, je recimo zapisano, da vegetarijanska prehrana ni primerna za otroke in naj zato vzgojnoizobraževalne ustanove v RS ne nudijo vegetarijanske prehrane za vegetarijanske otroke.

Za stališča ministrstva, ki služijo kot osnova in razlog za diskriminacijo in omejevanje proste izbire (ter v nekaterih primerih tudi za šikaniranje otrok in njihovih staršev ali celo še kaj hujšega) bi pričakovali, da so trdno utemeljena v najsodobnejših znanstvenih dognanjih. Vendar je omenjeno stališče v dokumentu MZ v popolnem nasprotju s sodobnimi znanstvenimi dognanji s področja prehrane, hkrati pa v prid svojega (mednarodni stroki nasprotujočega) stališča v dokumentu ne citirajo prav nobene znanstvene raziskave. Zato smo MZ pred letom dni pozvali, naj pošljejo znanstvene reference in dokaze, ki bi dokazali pravilnost njihovih trditev (in posledično napačnost stališč mednarodne stroke). Do danes v nobenem od odgovorov ministrstva dokazov nismo prejeli.

Na tiskovni konferenci vam bomo predstavili znanstvena spoznanja, ki nazorno in nedvoumno pokažejo, da so deli slovenskih prehranskih smernic v popolnem nasprotju z mednarodno prehransko stroko.

Poleg tega bomo pokazali, da dolgoročni cilji in strategija slovenske prehranske politike ne vključuje priporočil največjih svetovnih organizacij za preprečevanje raka.

MZ smo seznanili o dejstvu, da so njihove smernice v nekaterih delih v konfliktu z mednarodno stroko ter da ne vključujejo pomembnih novejših odkritij s področja preventive rakavih obolenj. Ministrstvo je sporočilo, da smernic ne namerava spreminjati.

Dejstvo, da del slovenskih prehranskih smernic ni v skladu z mednarodno prehransko stroko in da cilji prehranske politike ne vključujejo mednarodno sprejetih stališč o preprečevanju raka, je dovolj zaskrbljujoče. Naravnost alarmantno pa je dejstvo, da kljub številnim opozorilom na napake MZ jasno sporoča, da smernic ne namerava uskladiti z mednarodno stroko.


To problematiko bo na tiskovni konferenci, ki bo v

torek, 4. maja ob 14. uri v mladinskem hotelu Hostel Celica, Metelkova 8, Ljubljana


predstavil mag. Marko Čenčur, član Društva za osvoboditev živali in njihove pravice

Lama Petrič, Ajdovščina
Julija Škarabot Plesničar - MREŽA ZDRAVJA
Primož Verbič - MREŽA ZDRAVJA

Poziv Ministrstvu za zdravje za uskladitev prehranske doktrine RS s sodobnimi znanstvenimi dognanji.

Amandma k Zakonu o šolski prehrani


Povzetek tiskovne konference o vegetarijanski prehrani otrok v vrtcih


S tem ne izgubite ničesar, saj sicer ta denar ostane državi
Prispevajte sredstva in pomagajte živalim
Včlanite se v društvo in pomagajte živalim
Naročite se na brezplačne
e-novice društva!

Odjava