Aktualno


  Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Drnovšek je imel prav glede klimatskih sprememb

Predsednik države dr. Janez Drnovšek v zadnjem času vedno bolj pogosto opozarja slovensko in širšo svetovno javnost na nujnost spremembe odnosa človeka do narave. Za revijo Osvoboditev živali, ki jo izdaja Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice, je decembra 2005 izjavil: »Vegetarijanstvo bi povečalo možnosti za dolgoročno preživetje človeštva!« Takrat mnogi te Drnovškove izjave niso vzeli resno, ena od znanih slovenskih oseb se je celo norčevala iz njega.
Danes je več kot očitno, da je Drnovšek imel prav glede te izjave. Dokaz je prišel iz Amerike. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je 29. novembra 2006 priznala, da je živinoreja glavni povzročitelj klimatskih sprememb na našem planetu in največja nevarnost za okolje. V njihovem poročilu lahko preberemo: Živinorejski sektor ustvarja več emisij toplogrednih plinov, računano na CO2 ekvivalent (18 %), kot celotni prometni sektor. Prav tako je glaven vzrok degradacije zemlje in vode. Živinoreja prav tako prispeva 37 % vsega metana, ki ga povzroča človek (23-krat večji potencial segrevanja kot CO2) in ki ga proizvajajo predvsem prebavni sistemi prežvekovalcev, ter 64 % amoniaka, ki je pomemben povzročitelj kislega dežja. Poročilo navaja, da je za živinorejo danes v uporabi 30 % celotne površine Zemlje, od tega v glavnem pašniki, vendar tudi 33 % orne zemlje po vsem svetu, ki se uporablja za proizvodnjo krme za rejne živali. Ker se zaradi pridobivanja novih pašnikov krčijo gozdovi, je živinoreja glavni povzročitelj krčenja gozdov, zlasti v Latinski Ameriki, kjer je bilo približno 70 % nekdanjih amazonskih gozdov spremenjenih v pašnike. Živinoreja je eden od sektorjev, ki najbolj škodljivo vplivajo na vedno bolj omejene vodne vire in med drugim prispeva k onesnaževanju vode, evtropikaciji in propadanju koralnih grebenov. Glavna onesnaževala so živalski odpadki, antibiotiki in hormoni, kemikalije iz strojarn, gnojila in pesticidi, ki se uporabljajo za škropljenje pridelkov za krmo. Razširjena čezmerna paša ovira vodni ciklus, pri čemer zmanjšuje ponovno napolnitev nadzemnih in podzemnih vodnih virov. Velike količine vode se porabijo za proizvodnjo krme. Celoten originalni tekst si lahko preberete na
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.html

Na voljo pa je tudi prevod v slovenščino.
S tem ne izgubite ničesar, saj sicer ta denar ostane državi
Prispevajte sredstva in pomagajte živalim
Včlanite se v društvo in pomagajte živalim
Naročite se na brezplačne
e-novice društva!

Odjava